Tuyển dụng

Home»Posts»Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của Công ty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt.

————————————————–

Tuyển Kế toán trưởng tại Bình Dương

Khách hàng của Công ty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt có nhu cầu tuyển dụng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Phú Phong tuyển dụng Kế toán trưởng làm việc tại Bình Dương cho các công ty thành viên [...]

2018-07-21T10:09:31+07:00February 6th, 2017|Categories: Tuyển dụng|Tags: |0 Comments

Tuyển Kế toán tổng hợp tại Bình Dương

Khách hàng của Công ty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt có nhu cầu tuyển dụng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Phú Phong tuyển dụng Kế toán tổng hợp làm việc tại Bình Dương cho các công ty thành viên [...]

2018-07-21T10:14:02+07:00February 5th, 2017|Categories: Tuyển dụng|Tags: |0 Comments