Blog

Home»Blog
Blog2017-03-15T11:06:14+07:00

Những bài viết mới liên quan đến kế toán và thuế của Công ty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt

————————————————–

Xử lý sai sót đối với hóa đơn đã lập theo 3 thủ tục đơn giản

Bài viết này hướng dẫn bạn đọc xử lý đúng quy định tất cả các trường hợp sai sót đối với hóa đơn đã lập theo 3 thủ tục một cách đơn giản, linh hoạt, dễ nhớ và dễ đối chiếu để áp dụng vào mọi trường hợp sai sót trong thực tế.

June 23rd, 2018|Categories: Hóa đơn bán hàng, Tin về thuế|Tags: |0 Comments

Xuất hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Doanh nghiệp của bạn đã từng sử dụng hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu; cho, biếu, tặng khách hàng và người lao động; trả thay lương cho người lao động; trao đổi với doanh nghiệp khác hay chưa? Chúng tôi tóm tắt thành một bảng tra cứu dưới đây, hướng dẫn bạn cách lập hóa đơn và hạch toán kế toán khi doanh nghiệp bạn phát sinh loại giao dịch này.

June 22nd, 2018|Categories: Hóa đơn bán hàng, Tin về thuế|Tags: |0 Comments

Tài liệu dành cho Kế toán

Văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến kế toán và thuế

Văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến kế toán và thuế

ĐỌC ONLINE các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến kế toán và thuế […]

Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

ĐỌC ONLINE >> eBook thiết yếu dành cho Kế toán trong quá trình học tập và làm việc! […]