Blog

Home»Blog
Blog2020-05-17T07:57:39+07:00

Giới thiệu Công ty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt Tận tâm, chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Tầm Nhìn Việt hơn 17 năm kinh nghiệm Dịch vụ kế toán Tư vấn thuế Tư vấn kế toán Thành lập doanh nghiệp

Những bài viết mới liên quan đến kế toán và thuế của Công ty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt

————————————————–

Tính thuế và xuất hóa đơn đối với taxi công nghệ

Bài viết này đề cập đến việc tính thuế và xuất hóa đơn, chứng từ đối với mô hình kinh doanh taxi công nghệ theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

April 19th, 2020|Categories: Hóa đơn chứng từ|Tags: |0 Comments

Xử lý sai sót đối với hóa đơn đã lập theo 3 thủ tục đơn giản

Bài viết này hướng dẫn bạn đọc xử lý đúng quy định tất cả các trường hợp sai sót đối với hóa đơn đã lập theo 3 thủ tục một cách đơn giản, linh hoạt, dễ nhớ và dễ đối chiếu để áp dụng vào mọi trường hợp sai sót trong thực tế.

August 23rd, 2018|Categories: Hóa đơn chứng từ|Tags: |0 Comments

Xuất hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Doanh nghiệp của bạn đã từng sử dụng hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu; cho, biếu, tặng khách hàng và người lao động; trả thay lương cho người lao động; trao đổi với doanh nghiệp khác hay chưa? Chúng tôi tóm tắt thành một bảng tra cứu dưới đây, hướng dẫn bạn cách lập hóa đơn và hạch toán kế toán khi doanh nghiệp bạn phát sinh loại giao dịch này.

August 22nd, 2018|Categories: Hóa đơn chứng từ|Tags: |0 Comments

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật đầu tư

Tài liệu dành cho Kế toán

Văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến kế toán và thuế

Văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến kế toán và thuế

ĐỌC ONLINE các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến kế toán và thuế […]

Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

ĐỌC ONLINE >> eBook thiết yếu dành cho Kế toán trong quá trình học tập và làm việc! […]