Tin về thuế

Home»Posts»Tin về thuế

Tin về Thuế – Công ty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt.

Xử lý sai sót đối với hóa đơn đã lập theo 3 thủ tục đơn giản

Bài viết này hướng dẫn bạn đọc xử lý đúng quy định tất cả các trường hợp sai sót đối với hóa đơn đã lập theo 3 thủ tục một cách đơn giản, linh hoạt, dễ nhớ và dễ đối chiếu để áp dụng vào mọi trường hợp sai sót trong thực tế.

2018-07-21T07:20:25+07:00June 23rd, 2018|Categories: Hóa đơn bán hàng, Tin về thuế|Tags: |0 Comments

Xuất hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Doanh nghiệp của bạn đã từng sử dụng hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu; cho, biếu, tặng khách hàng và người lao động; trả thay lương cho người lao động; trao đổi với doanh nghiệp khác hay chưa? Chúng tôi tóm tắt thành một bảng tra cứu dưới đây, hướng dẫn bạn cách lập hóa đơn và hạch toán kế toán khi doanh nghiệp bạn phát sinh loại giao dịch này.

2018-07-21T07:20:48+07:00June 22nd, 2018|Categories: Hóa đơn bán hàng, Tin về thuế|Tags: |0 Comments

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

2016-10-15T17:14:27+07:00May 19th, 2015|Categories: Tin về thuế|Tags: |0 Comments

Thuế thu nhập cá nhân 2015, những nội dung mới thay đổi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ năm 2015. Theo đó, thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 có một số nội dung thay đổi chính như sau:

2015-12-13T02:17:16+07:00March 16th, 2015|Categories: Tin về thuế|Tags: |0 Comments

Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015, những nội dung mới thay đổi

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 đã có một số nội dung thay đổi quan trọng so với năm 2014 trở về trước.

2015-12-13T02:19:02+07:00March 16th, 2015|Categories: Tin về thuế|Tags: |0 Comments