Hóa đơn bán hàng

Home»Posts»Hóa đơn bán hàng

Những bài viết về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

————————————————–

Xử lý sai sót đối với hóa đơn đã lập theo 3 thủ tục đơn giản

Bài viết này hướng dẫn bạn đọc xử lý đúng quy định tất cả các trường hợp sai sót đối với hóa đơn đã lập theo 3 thủ tục một cách đơn giản, linh hoạt, dễ nhớ và dễ đối chiếu để áp dụng vào mọi trường hợp sai sót trong thực tế.

2018-07-21T07:20:25+07:00June 23rd, 2018|Categories: Hóa đơn bán hàng, Tin về thuế|Tags: |0 Comments

Xuất hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Doanh nghiệp của bạn đã từng sử dụng hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu; cho, biếu, tặng khách hàng và người lao động; trả thay lương cho người lao động; trao đổi với doanh nghiệp khác hay chưa? Chúng tôi tóm tắt thành một bảng tra cứu dưới đây, hướng dẫn bạn cách lập hóa đơn và hạch toán kế toán khi doanh nghiệp bạn phát sinh loại giao dịch này.

2018-07-21T07:20:48+07:00June 22nd, 2018|Categories: Hóa đơn bán hàng, Tin về thuế|Tags: |0 Comments